Vriendelijke en vakkundige tandarts
Alle tandheelkundige kennis in huis
Ruimte voor nieuwe patiënten

Tarieven

Tarieven van tandartsbehandelingen zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bij Tandzorg Kralingen betaalt u dan ook altijd een vast tarief voor een behandeling. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat behandelingen niet altijd vanuit de basisverzekering vergoed worden. In veel gevallen dient u namelijk aanvullend verzekerd te zijn om aanspraak te maken op een vergoeding. Behandelingen bij kinderen tot achttien jaar worden in veel gevallen wel vanuit de basisverzekering vergoed.

We adviseren u altijd om voorafgaand aan een behandeling de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen, zodat u achteraf niet tegen onverwachte kosten aanloopt. Heeft u meer vragen over onze tarieven of wilt u een kostenbegroting, neem dan contact met ons op.

Tarieven en kostenbegroting

Behandelingen worden in overleg met u uitgevoerd. Wanneer de verwachte kosten meer dan 250 euro bedragen geven we u een kostenbegroting, zodat u vooraf inzicht in de kosten heeft. De tarieven voor 2023 vindt u op de website Allesoverhetgebit.nl van de KNMT.

Verzekeren voor de tandarts

Indien u enkel een basisverzekering heeft is het raadzaam om een aanvullende verzekering af te sluiten voor tandheelkundige zorg. U kunt uzelf bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar Allesoverhetgebit.nl.

Facturatie van de tandartsrekening

De rekening van een tandartsbezoek bestaat uit de verschillende prestaties die tijdens de behandeling zijn uitgevoerd. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code en aan elke code is een tarief gekoppeld. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maar de materiaal- en/of techniekkosten kunnen wel variëren per tandartspraktijk.

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
 • Veelgestelde vragen bekijken
  Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Vragen over uw rekening?

Wij zijn in onze praktijk liever met u bezig dan met onze administratie. Wij factureren behandelingen daarom in veel gevallen direct aan uw zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, factureren wij aan Infomedics en krijgt u de nota thuisgestuurd.

Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Infomedics. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u ook via onderstaande gegevens contact opnemen met Infomedics.

Contactgegevens Infomedics

Website: https://www.infomedics.nl/
Contactgegevens
Bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 036 - 20 31 900

Algemene betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.