Tarieven

Tarieven van tandartsbehandelingen zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bij Tandzorg Kralingen betaalt u dan ook altijd een vast tarief voor een behandeling. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat behandelingen niet altijd vanuit de basisverzekering vergoed worden. In veel gevallen dient u namelijk aanvullend verzekerd te zijn om aanspraak te maken op een vergoeding. Behandelingen bij kinderen tot achttien jaar worden in veel gevallen wel vanuit de basisverzekering vergoed.

We adviseren u altijd om voorafgaand aan een behandeling de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen, zodat u achteraf niet tegen onverwachte kosten aanloopt. Heeft u meer vragen over onze tarieven of wilt u een kostenbegroting, neem dan contact met ons op.

Tarieven en kostenbegroting

Behandelingen worden in overleg met u uitgevoerd. Wanneer de verwachte kosten meer dan 250 euro bedragen geven we u een kostenbegroting, zodat u vooraf inzicht in de kosten heeft. De tarieven voor 2018 vindt u op de website Allesoverhetgebit.nl van de KNMT.

Verzekeren voor de tandarts

Indien u enkel een basisverzekering heeft is het raadzaam om een aanvullende verzekering af te sluiten voor tandheelkundige zorg. U kunt uzelf bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar Allesoverhetgebit.nl.

Facturatie van de tandartsrekening

De rekening van een tandartsbezoek bestaat uit de verschillende prestaties die tijdens de behandeling zijn uitgevoerd. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code en aan elke code is een tarief gekoppeld. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maar de materiaal- en/of techniekkosten kunnen wel variëren per tandartspraktijk.

Vragen over uw rekening?

Wij zijn in onze praktijk liever met u bezig dan met onze administratie. Wij factureren behandelingen daarom in veel gevallen direct aan uw zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, factureren wij aan Famed en krijgt u de nota thuisgestuurd.

Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Famed. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u ook via onderstaande gegevens contact opnemen met Famed.

Contactgegevens Famed

Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: contactcenter@famed.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 - 18:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 0900 - 0885 (€ 0,15 per minuut)
Telefoon duplicaatnota aanvragen: 0900 - 0882 (€ 1,30 per gesprek)

Algemene betalingsvoorwaarden Famed

Het betalingstraject van Famed is als volgt:

  • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
  • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum de volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
  • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
  • Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.