Vriendelijke en vakkundige tandarts
Alle tandheelkundige kennis in huis
Ruimte voor nieuwe patiënten

Veelgestelde vragen

1. Hoe kan ik mij inschrijven als patiënt van Tandzorg Kralingen?

Via onze website kunt u zich eenvoudig inschrijven. In het inschrijfformulier is het mogelijk om direct een voorkeursdatum en -tijd aan te geven. We nemen binnen enkele dagen contact op om een afspraak te plannen.

2. Wat neem ik mee tijdens mijn eerste bezoek?

Wij zijn verplicht om een burgerservicenummer (BSN) op te nemen in het medische dossier. Ook hebben we een verzekeringsnummer nodig. Om uw burgerservicenummer te controleren zullen we om een geldig legitimatiebewijs vragen zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

3. Hoe moet ik mij uitschrijven bij mijn huidige tandarts?

Het is niet nodig om u uit te schrijven bij uw tandarts als u zich inschrijft bij Tandzorg Kralingen. Wel vragen we u om uw dossier op te vragen bij uw huidige tandarts, zodat we meer inzicht hebben in de uitgevoerde behandelingen en de huidige staat van uw gebit.

Acute pijnklachten en spoedgevallen

1. Bij wie kan ik terecht bij acute pijnklachten en spoedgevallen?

Tijdens openingstijden kunt u vaak snel terecht bij onze tandartsen door te bellen naar 010 414 2248. Daarnaast werken we samen met de spoedtandartsendienst van Rotterdam, zodat u ook buiten openingstijden geholpen wordt. Bel de spoedtandartsendienst in Rotterdam via 010 455 2155. Onze spoeddienst is 24/7 te bereiken.

2. Wat kan ik doen bij pijn na een behandeling?

Het kan gebeuren dat u pijn heeft na een behandeling. De pijn trekt vaak na 1 – 3 dagen weg, dus wacht eerst een paar dagen af. Gebruik in de tussentijd paracetamol. Wordt de pijn heftiger of blijft de pijn aanhouden? Neem in dat geval contact met ons op.

3. Wat kan ik doen om de bloeding te stelpen, na het trekken van een kies?

Wanneer u een bloedende wond heeft na een getrokken kies, raden we u aan om uw mond niet met water te spoelen, omdat dit er juist voor kan zorgen dat de wond weer gaat bloeden. Spuug het bloed alleen uit. Door het aanraken van de wond en het spoelen van de mond kan de wond juist weer gaan bloeden. Blijft de wond bloeden? Pak dan een schoon gaasje en vouw hier een vierkant van. Plaats het gaas op de wond en druk uw kaken goed op elkaar, zodat u druk geeft op de wond. Probeer dit in ieder geval een half uur vol te houden. Hierdoor zal het bloeden stoppen. Neem contact op met onze tandartspraktijk als de wond na 30 minuten nog steeds bloedt.

Algemeen

1. Verschillen de tandartstarieven per tandarts?

Nee, want de tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en alle tandartsen moeten zich hieraan houden. Wel kan het zijn dat de ene tandarts vaker aanvullende werkzaamheden verricht zoals preventieve voorlichting, een gebitsreiniging of het sealen van kiezen.

2. Welke tandheelkundige behandelingen vergoedt mijn zorgverzekeraar?

De basisverzekeringen vergoedt behandelingen voor kinderen onder de 18 jaar, met uitzondering van bruggen, kronen en beugels. Voor volwassenen geldt dat de meeste behandelingen niet door de basisverzekering worden gedekt. Hiervoor zult u een aanvullende verzekering moeten afsluiten. De zorgverzekeraar bepaalt zelf welke behandelingen worden gedekt. Voor meer informatie over de dekking op tandheelkundige ingrepen, vragen we u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Kinderen

1. Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind het beste meenemen naar de tandarts?

Het is verstandig om uw kind te laten wennen aan de praktijk en de tandarts. Daarom adviseren we u om uw kind zo vroeg mogelijk mee te nemen bij periodieke controles. Hierdoor ziet het kind wat de tandarts doet en zal het kind het minder eng vinden om mee te gaan.

2. Wanneer moet mijn kind starten met tandenpoetsen?
Het eerste jaar raden we u aan om dagelijks met peutertandpasta te poetsen, zodra de eerste tandjes zijn doorgebroken. Bij kinderen van 2 tot en met 4 jaar is het verstandig om twee keer per dag te poetsen met peutertandpasta. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen tandpasta voor volwassenen gebruiken.

3. Vanaf welke leeftijd raken kinderen hun melktanden kwijt?

Wanneer het kind 5 à 6 jaar is, zullen de eerste kiezen doorkomen. Er vallen geen melkkiezen uit bij het doorkomen van deze kiezen, omdat ze achter de melkkiezen doorkomen. Vaak merkt uw kind er niets van. Bij de rest van de tanden en kiezen, kan uw kind het wel merken. Bij het doorkomen van deze tanden zal er een melktand uitvallen. Vanaf ongeveer 13 jaar zal het kind al zijn tanden en kiezen kwijt zijn.

4. Krijgt mijn kind een slecht gebit als ik dat ook heb?

Een slecht gebit wordt niet erfelijk bepaald, maar heeft te maken met voeding, poetspatronen, mondademhaling en de stand van het gebit. Door uw kind goed te leren poetsen en veel aandacht te schenken aan voorlichting, zijn we in staat om het gebit gezond te houden.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met Tandzorg Kralingen in Kralingen-Crooswijk: